Projektová dokumentace

Na přání zákazníka firma připraví projektovou dokumentaci (novostavby, rekonstrukce, vestavby) a zajistí veškerou inženýrskou činnost potřebnou k vydání příslušných stavebních povolení a zajištění kolaudace.

Novostavby rodinných domů a občanských vybaveností

Firma zajišťuje stavbu rodinných domů i občanských vybaveností „na klíč“, tzn. že pro investora zajistí veškerou dodávku stavebních prací, dodávku řemesel, instalací, profesí a podobně. Za dodávky prací, které jsou zajišťovány formou subdodávky, přebírá firma plnou záruku. Cena prací je fakturována na základě odsouhlaseného soupisu prací investorem nebo stavebním dozorem jedenkrát za měsíc. Standardní záruka na provedené práce je 60 měsíců. U některých konstrukcí, např. krytina, je možnost prodloužení až na 10 let.

Provádění zateplených fasád

V případě zájmu může naše firma navrhnout optimální zateplení (tloušťka izolace, druh izolace) v porovnání s pořizovacími náklady na zateplení / úsporou energie.

Rekonstrukce a půdní vestavby

U náročnějších rekonstrukcí a přestaveb firma zajistí projektovou dokumentaci, statické posouzení atd.

Architekti

V případě požadavku investora jsme schopni, vzhledem k našim osobním kontaktům, přizvat či domluvit schůzku s několika známými a zkušenými architekty dle vkusu investora!